Privacy Policy

PRIVACY BELEID VAN QTS Bredene
MBT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

QTS Bredene, Brugsesteenweg 81, 8450 Bredene, neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy.

Door gebruik te maken van onze website of bij het aanvragen van een bandenwissel, word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief.

2.Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt, zowel op papieren invulformulieren als elektronisch via de website of per mail. Het gaat om je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres.
Bij een informatie aanvraag via het contacformulier, vragen we minimale gegevens op om contact met je op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.
Bij een reservatie voor een bandenwissel worden de volgende gegevens opgevraagd: Naam en voornaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijf (evt.) en de nummerplaat. Deze gegevens worden enkel gebruikt binnen QTS Bredene en dienen om de gevraagde bandenwissel correct te laten verlopen. 

3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die je bestelt of waarvoor je je inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van QTS Bredene.
Zo gebruiken wij je persoonsgegevens:

 • Om te informeren over lopende acties bij QTS Bredene
 • Om u te melden wanneer de banden die u in ons bandenhotel bewaart, aan vernieuwing toe zijn.
 • Om de stockage van uw banden in ons bandenhotel correct te beheren.

4. Met wie delen we je persoonsgegevens?

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
De persoonsgegevens die je ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de databestanden van QTS Bredene. Deze worden gehost door Combell nv, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent.
Combell is een provider die beschikt over ISO 9001 - ISO 27001certificaten om een optimale bescherming van de data en de privacy te garanderen.
Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

De gegevens die verzameld worden tijdens het maken van een afspraak worden verwerkt door Timetrade. Deze Amerikaans firma houd zich aan de Europese wetgeving inzake de bescherming van de privacy en het beschermen van data-gegevens. Er worden door hen geen informatie aan derden doorgegeven en de opgevraagde data dient enkel om afspraken van bandenwissels te verwerken binnen een tijdschema.

5. Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

We doen grote inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen
Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.
We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook.
Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij opgeleide personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien en anderen die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen.
Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoonsgegevens te beschermen.
Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Dat hangt ervan af … Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om je op de hoogte te houden van nieuwe opleidingen en promoties, tenzij je volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.
De gegevens van het bandenhotel worden bewaard zolang u gebruikt maakt van het bandenhotel en worden nadien bewaard om de werking en realisaties van het bandenhotel te kunnen evalueren. Indien gewenst kan u uitdrukkelijk vragen om deze gegevens te laten wissen via info@qts-bredene.be (indien de gegevens niet meer door bewaard moeten worden) of om ze te laten archiveren (indien de gegevens nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en/of boekhoudkundige voorschriften).

7. Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen

1° Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen
Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.
De technische fiche van de login-data kan ook bekeken worden op de site door in te loggen met uw accountgegevens en vervolgens in het user-menu (rechts onderaan) te klikken op Mijn account of op Mijn klantenfiche.
• Mijn account: hier krijg je alle data te zien die we gebruiken om u als klant te laten inloggen. Ook het emailadres gekoppeld aan u account kan u hier aflezen
• Mijn klantenfiche: hier krijg je de gegevens van de laatste bandenwissel te zien (zomer- en winterbanden), alsook de historiek van de voorbije wissels.
2° Je hebt recht op aanpassing
Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.
3° Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen
We houden je regelmatig op de hoogte van lopende acties via onze nieuwsbrieven of per mail. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden of je voorkeuren aanpassen.
4° Je hebt recht op schrapping
Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist (als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften) of gearchiveerd (indien dit wel het geval is) worden.
5° Je hebt recht op verzet
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
6° Je hebt recht een klacht in te dienen
Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens  geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.

 

Cookies

 1. Gebruik van cookies
  Net als andere websites maakt deze website gebruik van "cookies" om goed te functioneren. Dit betekent dat, wanneer u de website gebruikt QTS Bredene
   informatie kan opslaan op de harde schijf van uw computer of ander elektronisch apparaat in de vorm van een klein tekstbestand of een enkele GIF. Cookies laten QTS Bredene toe de website te beheren en aan te passen aan uw interesses en voorkeuren op basis van uw gedrag als gebruiker. Informatie verzameld via cookies omvat uw browser type, de taal, uw IP-adres, uw besturingssysteem of verwijzingspagina’s en exit pagina's. Cookies geven QTS Bredene geen toegang tot de rest van uw eindapparatuur en QTS BRedene gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie over gebruikers te verzamelen.
 2. Weigeren of verwijderen van cookies
  De meeste internetbrowsers stellen de gebruikers in staat om cookies te wissen of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. U kunt uw browser configureren op een zodanige wijze dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie en/of het mogelijk maakt om het plaatsen van een cookie te weigeren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kan het gebeuren dat sommige onderdelen van onze website niet optimaal werken.

  Op http://www.aboutcookies.org/ vindt u voor de meest gebruikte browsers, het proces om cookies te weigeren of te verwijderen.
 3. Tracking cookies
  Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijk
 4. Google Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.